Kvalitetsjusterade levnadsår (Quality-Adjusted Life Years)

Kvalitetsjusterade levnadsår

En måttabell baserad på modifiering av en standardlivslängdstabell och avsedd att spegla såväl livskvalité som livslängd. Tabellen kan användas för beräkning av utfallet av åtgärder och tjänster inom sjukvården.

Förklaring på engelska

A measurement index derived from a modification of standard life-table procedures and designed to take account of the quality as well as the duration of survival. This index can be used in assessing the outcome of health care procedures or services. (BIOETHICS Thesaurus, 1994)

Synonym, svenska: QALY

Synonym, engelska: Life Year, Quality-Adjusted; Life Years, Quality-Adjusted; QUALYs; QUALY; Quality Adjusted Life Years; Quality Adjusted Life Year; Quality-Adjusted Life Year; QALYs; Healthy Years Equivalents; Healthy Years Equivalent; Equivalents, Healthy Years; Adjusted Life Years; Adjusted Life Year; Life Year, Adjusted; Life Years, Adjusted; Years, Adjusted Life

Svensk term Kvalitetsjusterade levnadsår
Synonym på svenska QALY
Synonym på engelska Life Year, Quality-Adjusted; Life Years, Quality-Adjusted; QUALYs; QUALY; Quality Adjusted Life Years; Quality Adjusted Life Year; Quality-Adjusted Life Year; QALYs; Healthy Years Equivalents; Healthy Years Equivalent; Equivalents, Healthy Years; Adjusted Life Years; Adjusted Life Year; Life Year, Adjusted; Life Years, Adjusted; Years, Adjusted Life
Engelsk term Quality-Adjusted Life Years
MESH ID D019057

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.