Kvalitetskontroll (Quality Control)

Kvalitetskontroll

Åtgärdssystem för att säkra och upprätthålla en önskad kvalitetsnivå för en produkt eller process genom noggrann planering, bruk av passande utrustning, löpande tillsyn och vidtagande av nödvändiga ändringar.

Förklaring på engelska

A system for verifying and maintaining a desired level of quality in a product or process by careful planning, use of proper equipment, continued inspection, and corrective action as required. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Control, Quality; Controls, Quality; Quality Controls

Svensk term Kvalitetskontroll
Synonym på svenska
Synonym på engelska Control, Quality; Controls, Quality; Quality Controls
Engelsk term Quality Control
MESH ID D011786

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.