Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård (Quality Assurance, Health Care)

Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård

Åtgärder avsedda att säkra eller förbättra vårdkvaliten i antingen en bestämd medicinsk situation eller inom en programverksamhet. Begreppet omfattar även prövning och utvärdering av vårdkvaliten, identifiering av problem eller brister i sjukvården, utformning av åtgärder för att råda bot på sådana brister och uppföljning av åtgärdernas effekt i verksamheten.

Förklaring på engelska

Activities and programs intended to assure or improve the quality of care in either a defined medical setting or a program. The concept includes the assessment or evaluation of the quality of care; identification of problems or shortcomings in the delivery of care; designing activities to overcome these deficiencies; and follow-up monitoring to ensure effectiveness of corrective steps.

Synonym, svenska: Bedömning av vårdkvalitet

Synonym, engelska: Healthcare Quality Assurance; Assurance, Healthcare Quality; Assurances, Healthcare Quality; Healthcare Quality Assurances; Quality Assurances, Healthcare; Quality Assurance, Healthcare; Health Care Quality Assurance; Healthcare Quality Assessment; Assessment, Healthcare Quality; Assessments, Healthcare Quality; Healthcare Quality Assessments; Quality Assessments, Healthcare; Quality Assessment, Healthcare; Quality Assessment, Health Care; Health Care Quality Assessment

Svensk term Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård
Synonym på svenska Bedömning av vårdkvalitet
Synonym på engelska Healthcare Quality Assurance; Assurance, Healthcare Quality; Assurances, Healthcare Quality; Healthcare Quality Assurances; Quality Assurances, Healthcare; Quality Assurance, Healthcare; Health Care Quality Assurance; Healthcare Quality Assessment; Assessment, Healthcare Quality; Assessments, Healthcare Quality; Healthcare Quality Assessments; Quality Assessments, Healthcare; Quality Assessment, Healthcare; Quality Assessment, Health Care; Health Care Quality Assessment
Engelsk term Quality Assurance, Health Care
MESH ID D011785

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.