Kvantumprickar (Quantum Dots)

Kvantumprickar

Nanometerstora fragment av halvledarkristallint material som avger FOTONER. Våglängden är baserad på prickens kvantinneslutningsstorlek. De kan bäddas in i MICROBEADS för analytisk kemitekniker med hög genomströmning.

Förklaring på engelska

Nanometer sized fragments of semiconductor crystalline material which emit PHOTONS. The wavelength is based on the quantum confinement size of the dot. They can be embedded in MICROBEADS for high throughput ANALYTICAL CHEMISTRY TECHNIQUES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dot, Quantum; Dots, Quantum; Quantum Dot; Semiconductor Nanoparticles; Nanoparticle, Semiconductor; Nanoparticles, Semiconductor; Semiconductor Nanoparticle; Semiconductor Nanocrystals; Nanocrystal, Semiconductor; Semiconductor Nanocrystal; Nanocrystals, Semiconductor

Svensk term Kvantumprickar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dot, Quantum; Dots, Quantum; Quantum Dot; Semiconductor Nanoparticles; Nanoparticle, Semiconductor; Nanoparticles, Semiconductor; Semiconductor Nanoparticle; Semiconductor Nanocrystals; Nanocrystal, Semiconductor; Semiconductor Nanocrystal; Nanocrystals, Semiconductor
Engelsk term Quantum Dots
MESH ID D045663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.