Kvinnlig omskärelse (Female Circumcision)

Kvinnlig omskärelse

Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i många länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.

Förklaring på engelska

A general term encompassing three types of excision of the external female genitalia – Sunna, clitoridectomy, and infibulation. It is associated with severe health risks and has been declared illegal in many places, but continues to be widely practiced in a number of countries, particularly in Africa.

Synonym, svenska: Infibulation; Klitoridektomi; Omskärelse, kvinnlig; Kvinnlig könsstympning

Synonym, engelska: Circumcisions, Female; Female Circumcisions; Female Circumcision; Infibulation; Infibulations; Clitoridectomy; Clitoridectomies; Clitorectomy; Clitorectomies; Genital Mutilation, Female

Svensk term Kvinnlig omskärelse
Synonym på svenska Infibulation; Klitoridektomi; Omskärelse, kvinnlig; Kvinnlig könsstympning
Synonym på engelska Circumcisions, Female; Female Circumcisions; Female Circumcision; Infibulation; Infibulations; Clitoridectomy; Clitoridectomies; Clitorectomy; Clitorectomies; Genital Mutilation, Female
Engelsk term Female Circumcision
MESH ID D019093

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.