L-selektin (L-Selectin)

L-selektin

Cellvidhäftningsmolekyl och CD-antigen som fungerar som en homing receptor för lymfocyter till lymfkörtel höga endotelvenoler.

Förklaring på engelska

Cell adhesion molecule and CD antigen that serves as a homing receptor for lymphocytes to lymph node high endothelial venules.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mel-14 Antigen; Antigen, Mel-14; Mel 14 Antigen; L Selectin; Selectin, L; LAM-1; CD62L Antigens; Leu-8 Antigen; Antigen, Leu-8; Leu 8 Antigen; TQ1 Antigen; Antigen, TQ1; CD62L Antigen; Antigen, CD62L; Antigens, CD62L; Leukocyte Adhesion Molecule, LAM-1; Leukocyte Adhesion Molecule, LAM 1; LECAM-1

Svensk term L-selektin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mel-14 Antigen; Antigen, Mel-14; Mel 14 Antigen; L Selectin; Selectin, L; LAM-1; CD62L Antigens; Leu-8 Antigen; Antigen, Leu-8; Leu 8 Antigen; TQ1 Antigen; Antigen, TQ1; CD62L Antigen; Antigen, CD62L; Antigens, CD62L; Leukocyte Adhesion Molecule, LAM-1; Leukocyte Adhesion Molecule, LAM 1; LECAM-1
Engelsk term L-Selectin
MESH ID D019041

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.