L-serindehydratas (L-Serine Dehydratase)

L-serindehydratas

Ett pyridoxal-fosfat innehållande enzym som katalyserar uttorkning och deaminering av L-serin för att blankett [publikationstyp] pyruvat. Detta enzym var tidigare listat som EC 4.2.1.13.

Förklaring på engelska

A PYRIDOXAL-phosphate containing enzyme that catalyzes the dehydration and deamination of L-serine to form pyruvate. This enzyme was formerly listed as EC 4.2.1.13.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dehydratase, L-Serine; L Serine Dehydratase; Serine Deaminase; Deaminase, Serine; Serine-Threonine Dehydratase; Dehydratase, Serine-Threonine; Serine Threonine Dehydratase; L-Serine Ammonia-Lyase; Ammonia-Lyase, L-Serine; L Serine Ammonia Lyase; Serine Dehydratase; Dehydratase, Serine

Svensk term L-serindehydratas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dehydratase, L-Serine; L Serine Dehydratase; Serine Deaminase; Deaminase, Serine; Serine-Threonine Dehydratase; Dehydratase, Serine-Threonine; Serine Threonine Dehydratase; L-Serine Ammonia-Lyase; Ammonia-Lyase, L-Serine; L Serine Ammonia Lyase; Serine Dehydratase; Dehydratase, Serine
Engelsk term L-Serine Dehydratase
MESH ID D012695

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.