Labyrintinlärning (Maze Learning)

Labyrintinlärning

Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.

Förklaring på engelska

Learning the correct route through a maze to obtain reinforcement. It is used for human or animal populations. (Thesaurus of Psychological Index Terms, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Learning, Maze; Maze Learnings; Maze Test; Maze Tests

Svensk term Labyrintinlärning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Learning, Maze; Maze Learnings; Maze Test; Maze Tests
Engelsk term Maze Learning
MESH ID D018782

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.