Lag om pensionsgaranti (Employee Retirement Income Security Act)

Lag om pensionsgaranti

Amerikansk federal författning som reglerar de offentliga pensionsförmånerna för anställda. Lagen gäller inte pensionsförmåner för anställda som omfattas av sina arbetsgivares pensionsförsäkringar.

Förklaring på engelska

A 1974 Federal act which preempts states’ rights with regard to workers’ pension benefits and employee benefits. It does not affect the benefits and rights of employees whose employer is self-insured. (From Slee & Slee, Health Care Reform Terms, 1993)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: United States Employee Retirement Income Security Act; PL 93-406; PL93-406; ERISA; Public Law 93-406; Public Law 93 406

Svensk term Lag om pensionsgaranti
Synonym på svenska
Synonym på engelska United States Employee Retirement Income Security Act; PL 93-406; PL93-406; ERISA; Public Law 93-406; Public Law 93 406
Engelsk term Employee Retirement Income Security Act
MESH ID D019461

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.