Läkare-sjuksköterskerelationer (Physician-Nurse Relations)

Läkare-sjuksköterskerelationer

Den ömsesidiga interaktionen mellan läkare och sjuksköterskor.

Förklaring på engelska

The reciprocal interaction of physicians and nurses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Physician Nurse Relations; Physician-Nurse Relation; Relation, Physician-Nurse; Relations, Physician-Nurse; Physician Nurse Relationship; Nurse Relationship, Physician; Nurse Relationships, Physician; Physician Nurse Relationships; Relationship, Physician Nurse; Relationships, Physician Nurse; Nurse-Physician Relations; Nurse Physician Relations; Nurse-Physician Relation; Relation, Nurse-Physician; Relations, Nurse-Physician

Svensk term Läkare-sjuksköterskerelationer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Physician Nurse Relations; Physician-Nurse Relation; Relation, Physician-Nurse; Relations, Physician-Nurse; Physician Nurse Relationship; Nurse Relationship, Physician; Nurse Relationships, Physician; Physician Nurse Relationships; Relationship, Physician Nurse; Relationships, Physician Nurse; Nurse-Physician Relations; Nurse Physician Relations; Nurse-Physician Relation; Relation, Nurse-Physician; Relations, Nurse-Physician
Engelsk term Physician-Nurse Relations
MESH ID D019555

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.