Läkarsällskap (Medical Societies)

Läkarsällskap

Sällskap vars medlemskap är begränsat till läkare.

Förklaring på engelska

Societies whose membership is limited to physicians.

Synonym, svenska: Läkarföreningar

Synonym, engelska: Medical Society; Society, Medical; Medical Societies

Svensk term Läkarsällskap
Synonym på svenska Läkarföreningar
Synonym på engelska Medical Society; Society, Medical; Medical Societies
Engelsk term Medical Societies
MESH ID D012955

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.