Läkarväskor (Medicine Chests)

Läkarväskor

Väskor innehållande mediciner, instrument, materialförråd, handböcker osv, som var oumbärliga för den kringresande läkaren.

Förklaring på engelska

Boxes in which physicians kept their drugs and other medications, medical instruments and supplies, manuals, etc. As a carrying case or convenient storage receptacle, or a kind of portable pharmacy, the medicine chest was indispensable to the itinerant physician. The chest was usually larger and sturdier than a doctor’s kit or bag.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chests, Medicine; Medicine Chest; Chest, Medicine

Svensk term Läkarväskor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chests, Medicine; Medicine Chest; Chest, Medicine
Engelsk term Medicine Chests
MESH ID D019026

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.