Läkemedelsreceptorer (Drug Receptors)

Läkemedelsreceptorer

Proteiner som binder specifika läkemedel med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Läkemedelsreceptorer anses allmänt vara receptorer för vissa endogena ämnen som inte anges på annat sätt.

Förklaring på engelska

Proteins that bind specific drugs with high affinity and trigger intracellular changes influencing the behavior of cells. Drug receptors are generally thought to be receptors for some endogenous substance not otherwise specified.

Synonym, svenska: Receptorer, läkemedel

Synonym, engelska: Drug Receptor; Receptor, Drug; Drug Receptors

Svensk term Läkemedelsreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, läkemedel
Synonym på engelska Drug Receptor; Receptor, Drug; Drug Receptors
Engelsk term Drug Receptors
MESH ID D011955

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.