Laktas (Lactase)

Laktas

Ett enzym som katalyserar hydrolys av laktos till D-galaktos och D-glukos. Defekter i enzymet leder till laktosintolerans. EC 3.2.1.108.

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes the hydrolysis of LACTOSE to D-GALACTOSE and D-GLUCOSE. Defects in the enzyme cause LACTOSE INTOLERANCE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lactose Galactohydrolase; Galactohydrolase, Lactose

Svensk term Laktas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lactose Galactohydrolase; Galactohydrolase, Lactose
Engelsk term Lactase
MESH ID D043322

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.