Lamivudin (Lamivudine)

Lamivudin

En omvänt transkriptashämmare och zalcitabinanalog, där en svavelatom ersätter 3′-kolet i pentosringen. Medlet används för behandling av HIV-infektion.

Förklaring på engelska

A reverse transcriptase inhibitor and ZALCITABINE analog in which a sulfur atom replaces the 3′ carbon of the pentose ring. It is used to treat HIV disease.

Synonym, svenska: Epivir

Synonym, engelska: 3TC; 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine; 2′,3′ Dideoxy 3′ thiacytidine; Epivir; Lamivudine, (2S-cis)-Isomer; BCH-189; BCH 189; BCH189; GR-109714X; GR109714X

Svensk term Lamivudin
Synonym på svenska Epivir
Synonym på engelska 3TC; 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine; 2′,3′ Dideoxy 3′ thiacytidine; Epivir; Lamivudine, (2S-cis)-Isomer; BCH-189; BCH 189; BCH189; GR-109714X; GR109714X
Engelsk term Lamivudine
MESH ID D019259

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.