Långsamma muskelfibrer (Slow-twitch muscle fibers)

Långsamma muskelfibrer

Skelettmuskeltrådar kännetecknade av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ I-myosin som har låg ATPas-aktivitet och påverkar flera andra funktioner, så som sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.

Förklaring på engelska

Skeletal muscle fibers characterized by their expression of the Type I MYOSIN HEAVY CHAIN isoforms which have low ATPase activity and effect several other functional properties – shortening velocity, power output, rate of tension redevelopment.

Synonym, svenska: Muskelfibrer, långsamma; Typ 1 muskelfibrer; Röda muskelfibrer

Synonym, engelska: Fiber, Slow-Twitch Muscle; Fibers, Slow-Twitch Muscle; Muscle Fiber, Slow-Twitch; Muscle Fibers, Slow Twitch; Slow-Twitch Muscle Fiber; Slow-Twitch Muscle Fibers; Muscle Fibers, Type I; Muscle Fibers, Red; Fiber, Red Muscle; Fibers, Red Muscle; Muscle Fiber, Red; Red Muscle Fiber; Red Muscle Fibers

Svensk term Långsamma muskelfibrer
Synonym på svenska Muskelfibrer, långsamma; Typ 1 muskelfibrer; Röda muskelfibrer
Synonym på engelska Fiber, Slow-Twitch Muscle; Fibers, Slow-Twitch Muscle; Muscle Fiber, Slow-Twitch; Muscle Fibers, Slow Twitch; Slow-Twitch Muscle Fiber; Slow-Twitch Muscle Fibers; Muscle Fibers, Type I; Muscle Fibers, Red; Fiber, Red Muscle; Fibers, Red Muscle; Muscle Fiber, Red; Red Muscle Fiber; Red Muscle Fibers
Engelsk term Slow-twitch muscle fibers
MESH ID D018657

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.