Latent syfilis (Latent Syphilis)

Latent syfilis

Stadiet i syfilis som följer efter det primära (schanker) och sekundära stadiet. Patienten är asymtomatisk i det latenta stadiet, men förblir seropositiv för spiroketer (Spirochaetales).

Förklaring på engelska

The stage of syphilis that occurs following the primary (CHANCRE) and secondary stages. The patient is asymptomatic at the latent stage but remains seropositive for the SPIROCHETE.

Synonym, svenska: Syfilis, latent

Synonym, engelska: Syphilis, Latent Stage; Latent Stage Syphilis

Svensk term Latent syfilis
Synonym på svenska Syfilis, latent
Synonym på engelska Syphilis, Latent Stage; Latent Stage Syphilis
Engelsk term Latent Syphilis
MESH ID D013592

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.