Lättmetaller (Light Metals)

Lättmetaller

Metaller med låg specifik vikt, lägre än 5, ett valenstal (1,2 eller 3), ett enkelt spektrum, stark positiv elektrisk potential, och färglösa föreningar.

Förklaring på engelska

Metals with low specific gravity, typically smaller than 5, characterized by a single valence (1, 2, or 3), a simple spectrum, strong electromotive force (positive), and colorless compounds. (From Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Light Metals

Svensk term Lättmetaller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Light Metals
Engelsk term Light Metals
MESH ID D019565

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.