Laurencia (Laurencia)

Laurencia

Ett släkte rödalger i familjen Rhodomelaceae. Några av arterna är rika på klor- och bromhaltiga ämnen med antibakteriell verkan.

Förklaring på engelska

A genus of RED ALGAE in the family Rhodomelaceae. Some species are a rich source of chlorine-and bromine-containing metabolites which show significant antibacterial activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Laurencias

Svensk term Laurencia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Laurencias
Engelsk term Laurencia
MESH ID D044722

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.