Le forts osteotomi (Le fort osteotomy)

Le forts osteotomi

Tvärgående snittning och lägesjustering av överkäken. Det finns tre typer: Le Fort I osteotomi för framflyttning av överkäken eller behandling av frakturer; Le Fort II osteotomi för behandling av brott på överkäken; Le Fort III osteotomi för behandling av bruten överkäke med frakturer i ett eller flera ansiktsben. Den senare metoden används även ofta för att korrigera kraniofacial dysostos och liknande ansiktsmissbildningar.

Förklaring på engelska

Transverse sectioning and repositioning of the maxilla. There are three types: Le Fort I osteotomy for maxillary advancement or the treatment of maxillary fractures; Le Fort II osteotomy for the treatment of maxillary fractures; Le Fort III osteotomy for the treatment of maxillary fractures with fracture of one or more facial bones. Le Fort III is often used also to correct craniofacial dysostosis and related facial abnormalities. (From Dorland, 28th ed, p1203 & p662)

Synonym, svenska: Osteotomi, Le Fort

Synonym, engelska: Le Fort Osteotomy; Osteotomy, LeFort; LeFort Osteotomy

Svensk term Le forts osteotomi
Synonym på svenska Osteotomi, Le Fort
Synonym på engelska Le Fort Osteotomy; Osteotomy, LeFort; LeFort Osteotomy
Engelsk term Le fort osteotomy
MESH ID D019340

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.