Leder (Joints)

Leder

Förbindelsepunkter mellan ändpunkterna på vissa ben, eller där andra ben gränsar till varandra.

Förklaring på engelska

Also known as articulations, these are points of connection between the ends of certain separate bones, or where the borders of other bones are juxtaposed.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Joint

Svensk term Leder
Synonym på svenska
Synonym på engelska Joint
Engelsk term Joints
MESH ID D007596

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.