Ledmus (Joint Loose Bodies)

Ledmus

Fragment av fibrös sammansättning, ben eller brosk i en synovialled. Främsta orsakerna är osteokondrit, kondromatos, osteofyter, spräckta ledytor och skadade menisker.

Förklaring på engelska

Fibrous, bony, cartilaginous and osteocartilaginous fragments in a synovial joint. Major causes are osteochondritis dissecans, synovial chondromatosis, osteophytes, fractured articular surfaces and damaged menisci.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Loose Bodies, Joint; Joint Loose Body; Loose Body, Joint

Svensk term Ledmus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Loose Bodies, Joint; Joint Loose Body; Loose Body, Joint
Engelsk term Joint Loose Bodies
MESH ID D007594

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.