Ledningsafasi (Conduction Aphasia)

Ledningsafasi

En form av talrubbning förknippad med störning i den dominanta hjärnhalvan orsakad av avbrott på nervsträngen mellan Brocas och Wernickes areor. Taluppfattningsförmågan är normal, men den drabbade förväxlar ord och återger fraser felaktigt (parafrasi).

Förklaring på engelska

A type of fluent aphasia characterized by an impaired ability to repeat one and two word phrases, despite retained comprehension. This condition is associated with dominant hemisphere lesions involving the arcuate fasciculus (a white matter projection between Broca’s and Wernicke’s areas) and adjacent structures. Like patients with Wernicke aphasia (APHASIA, WERNICKE), patients with conduction aphasia are fluent but commit paraphasic errors during attempts at written and oral forms of communication. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p482; Brain & Bannister, Clinical Neurology, 7th ed, p142; Kandel et al., Principles of Neural Science, 3d ed, p848)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aphasias, Conduction; Conduction Aphasia; Conduction Aphasias; Dysphasia, Conduction; Conduction Dysphasia; Conduction Dysphasias; Dysphasias, Conduction; Associative Dysphasia; Dysphasia, Associative; Associative Dysphasias; Dysphasias, Associative; Aphasia, Associative; Aphasias, Associative; Associative Aphasias; Associative Aphasia

Svensk term Ledningsafasi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aphasias, Conduction; Conduction Aphasia; Conduction Aphasias; Dysphasia, Conduction; Conduction Dysphasia; Conduction Dysphasias; Dysphasias, Conduction; Associative Dysphasia; Dysphasia, Associative; Associative Dysphasias; Dysphasias, Associative; Aphasia, Associative; Aphasias, Associative; Associative Aphasias; Associative Aphasia
Engelsk term Conduction Aphasia
MESH ID D018886

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.