Ledprotes (Joint Prosthesis)

Ledprotes

Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.

Förklaring på engelska

Prostheses used to partially or totally replace a human or animal joint. (from UMDNS, 1999)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Joint Prostheses; Prostheses, Joint; Prosthesis, Joint

Svensk term Ledprotes
Synonym på svenska
Synonym på engelska Joint Prostheses; Prostheses, Joint; Prosthesis, Joint
Engelsk term Joint Prosthesis
MESH ID D007595

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.