Ledsjukdomar (Joint Diseases)

Ledsjukdomar

Sjukdomar som drabbar lederna.

Förklaring på engelska

Diseases involving the JOINTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Joint Disease; Arthropathies; Arthropathy

Svensk term Ledsjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Joint Disease; Arthropathies; Arthropathy
Engelsk term Joint Diseases
MESH ID D007592

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.