Leende (Smiling)

Leende

Ansiktsuttryck som avspeglar känsla av nöje, ömhet, munterhet osv.

Förklaring på engelska

A facial expression which may denote feelings of pleasure, affection, amusement, etc.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Smilings

Svensk term Leende
Synonym på svenska
Synonym på engelska Smilings
Engelsk term Smiling
MESH ID D012904

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.