Leishmaniavirus (Leishmaniavirus)

Leishmaniavirus

Ett släkte RNA-virus hos protozoer av familjen Totiviridae. Flera olika stammar av Leishmania infekteras av ett antal olika virusarter. Typarten är Leishmania RNA-virus 1-1.

Förklaring på engelska

A genus of RNA protozoan viruses of the family TOTIVIRIDAE. Several different strains of Leishmania are infected by a variety of viral species. The type species is Leishmania RNA virus 1-1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Leishmaniaviruses

Svensk term Leishmaniavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Leishmaniaviruses
Engelsk term Leishmaniavirus
MESH ID D019199

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.