Lektiner (Lectins)

Lektiner

Proteiner med den gemensamma egenskapen att de binder till kolhydrater. Somliga antikroppar och kolhydratomsättande enzymer binder också till kolhydrater, men räknas inte som lektiner. Växtlektiner är kolhydratbindande proteiner som främst identifierats genom sin hemagglutinerande verkan (hemagglutininer). Det finns dock en rad olika lektiner även i djurvärlden med en mängd funktioner förknippade med specifik kolhydratbindning.

Förklaring på engelska

Proteins that share the common characteristic of binding to carbohydrates. Some ANTIBODIES and carbohydrate-metabolizing proteins (ENZYMES) also bind to carbohydrates, however they are not considered lectins. PLANT LECTINS are carbohydrate-binding proteins that have been primarily identified by their hemagglutinating activity (HEMAGGLUTININS). However, a variety of lectins occur in animal species where they serve diverse array of functions through specific carbohydrate recognition.

Synonym, svenska: Isolektiner; Djurlektiner

Synonym, engelska: Lectin; Isolectins; Isolectin; Animal Lectins; Lectins, Animal; Animal Lectin; Lectin, Animal

Svensk term Lektiner
Synonym på svenska Isolektiner; Djurlektiner
Synonym på engelska Lectin; Isolectins; Isolectin; Animal Lectins; Lectins, Animal; Animal Lectin; Lectin, Animal
Engelsk term Lectins
MESH ID D037102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.