Leptospira interrogans serovar australis (Leptospira interrogans serovar australis)

Leptospira interrogans serovar australis

En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans som typiskt är förbunden med en svårartad zoonos hos människor.

Förklaring på engelska

A serovar of the bacterial species LEPTOSPIRA INTERROGANS, characteristically associated with a severe zoonotic disease in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Leptospira interrogans serovar australis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Leptospira interrogans serovar australis
MESH ID D041281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.