Leptospira interrogans serovar autumnalis (Leptospira interrogans serovar autumnalis)

Leptospira interrogans serovar autumnalis

En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans som har musen som värddjur.

Förklaring på engelska

A serovar of the bacterial species LEPTOSPIRA INTERROGANS, whose primary host is the MOUSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Leptospira interrogans serovar autumnalis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Leptospira interrogans serovar autumnalis
MESH ID D041301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.