Leptospira interrogans serovar canicola (Leptospira interrogans serovar canicola)

Leptospira interrogans serovar canicola

En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans, vars naturliga värddjur är hundar. Sjukdomen yttrar sig som gastroenterit och interstitiell nefrit.

Förklaring på engelska

A serovar of the bacterial species LEPTOSPIRA INTERROGANS, whose natural host is DOGS. The disease is characterized by GASTROENTERITIS, and INTERSTITIAL NEPHRITIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Leptospira canicola

Svensk term Leptospira interrogans serovar canicola
Synonym på svenska
Synonym på engelska Leptospira canicola
Engelsk term Leptospira interrogans serovar canicola
MESH ID D041341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.