Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae (Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae)

Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae

En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans som har råttor som sin främsta värd.

Förklaring på engelska

A serovar of the bacterial species LEPTOSPIRA INTERROGANS, whose primary host is RATS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
MESH ID D041383

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.