Leptospira interrogans serovar pomona (Leptospira interrogans serovar pomona)

Leptospira interrogans serovar pomona

En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans som har nötkreatur och svin som främsta värddjur.

Förklaring på engelska

A serovar of the bacterial species LEPTOSPIRA INTERROGANS, whose primary hosts include CATTLE and SWINE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Leptospira pomona

Svensk term Leptospira interrogans serovar pomona
Synonym på svenska
Synonym på engelska Leptospira pomona
Engelsk term Leptospira interrogans serovar pomona
MESH ID D041401

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.