Leukocyt L1-antigenkomplex (Leukocyte L1 Antigen Complex)

Leukocyt L1-antigenkomplex

En medlem av S-100-proteinfamiljen som finns i höga halter i blod och vävnadsvätskor vid många infektionssjukdomar, inflammationer och elakartade sjukdomstillstånd, inklusive reumatoid artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar och cystisk fibros. Komplexet består av en lätt kedja (kalgranulin A) och en tung kedja (kalgranulin B). L1 binder kalcium genom en EF-hand, och har visats besitta antimikrobiell verkan.

Förklaring på engelska

A member of the S-100 protein family that is present at high levels in the blood and interstitial fluid in several infectious, inflammatory, and malignant disorders, including rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, and cystic fibrosis. It is a complex of a light chain (CALGRANULIN A) and a heavy chain (CALGRANULIN B). L1 binds calcium through an EF-hand motif, and has been shown to possess antimicrobial activity.

Synonym, svenska: Kalprotektin

Synonym, engelska: Calcium-Binding Myeloid Protein P8,14; Calcium Binding Myeloid Protein P8,14; Calgranulin; Calprotectin; Migratory Inhibitory Factor-Related Protein MRP; Migratory Inhibitory Factor Related Protein MRP; Myelomonocytic Antigen L1; Antigen L1, Myelomonocytic; L1 Antigen; Antigen, L1; 27E10 Antigen; Antigen, 27E10; Leukocyte L1 Protein; L1 Protein, Leukocyte

Svensk term Leukocyt L1-antigenkomplex
Synonym på svenska Kalprotektin
Synonym på engelska Calcium-Binding Myeloid Protein P8,14; Calcium Binding Myeloid Protein P8,14; Calgranulin; Calprotectin; Migratory Inhibitory Factor-Related Protein MRP; Migratory Inhibitory Factor Related Protein MRP; Myelomonocytic Antigen L1; Antigen L1, Myelomonocytic; L1 Antigen; Antigen, L1; 27E10 Antigen; Antigen, 27E10; Leukocyte L1 Protein; L1 Protein, Leukocyte
Engelsk term Leukocyte L1 Antigen Complex
MESH ID D039841

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.