Leukocytelastas (Leukocyte Elastase)

Leukocytelastas

Ett enzym som katalyserar hydrolys av proteiner, inklusive elastin. Det klyver företrädesvis bindningarna på karboxylsidan av Ala och Val, med större specificitet för Ala. EC 3.4.21.37.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the hydrolysis of proteins, including elastin. It cleaves preferentially bonds at the carboxyl side of Ala and Val, with greater specificity for Ala. EC 3.4.21.37.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Elastase, Leukocyte; Polymorphonuclear Leukocyte Elastase; Elastase, Polymorphonuclear Leukocyte; Leukocyte Elastase, Polymorphonuclear; Neutrophil Elastase; Elastase, Neutrophil; PMN Elastase; Elastase, PMN; Granulocyte Elastase; Elastase, Granulocyte; Lysosomal Elastase; Elastase, Lysosomal

Svensk term Leukocytelastas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Elastase, Leukocyte; Polymorphonuclear Leukocyte Elastase; Elastase, Polymorphonuclear Leukocyte; Leukocyte Elastase, Polymorphonuclear; Neutrophil Elastase; Elastase, Neutrophil; PMN Elastase; Elastase, PMN; Granulocyte Elastase; Elastase, Granulocyte; Lysosomal Elastase; Elastase, Lysosomal
Engelsk term Leukocyte Elastase
MESH ID D019272

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.