Leukocytrullning (Leukocyte Rolling)

Leukocytrullning

Förflyttning av fästande, sfäriska leukocyter längs endotelytan hos mikrokärlen. Fästförmågan och rullningen innefattar samverkan med selektiner och andra adhesionsmolekyler i såväl endotelet som leukocyten. Den rullande leukocyten aktiveras så av kemokiner, blir platt och får ett fast fäste på endotelytan innan den vandrar igenom interendotelcellkontakten.

Förklaring på engelska

Movement of tethered, spherical LEUKOCYTES along the endothelial surface of the microvasculature. The tethering and rolling involves interaction with SELECTINS and other adhesion molecules in both the ENDOTHELIUM and leukocyte. The rolling leukocyte then becomes activated by CHEMOKINES, flattens out, and firmly adheres to the endothelial surface in preparation for transmigration through the interendothelial cell junction. (From Abbas, Cellular and Molecular Immunology, 3rd ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rolling, Leukocyte; Leucocyte Rolling; Rolling, Leucocyte

Svensk term Leukocytrullning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rolling, Leukocyte; Leucocyte Rolling; Rolling, Leucocyte
Engelsk term Leukocyte Rolling
MESH ID D036904

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.