Leukostas (Leukostasis)

Leukostas

Onormal, intravaskulär hopklumpning av leukocyter som ofta ses hos leukemipatienter. Hjärnan och lungorna är de organ som oftast drabbas. Detta akuta syndrom kräver en aggressiv cellreducerande behandling, inklusive kemoterapi och/eller leukofores. Tillståndet måste särskiljas från leukemisk infiltration, som är ett förlopp i cancer, då leukemiceller invaderar kroppens organ.

Förklaring på engelska

Abnormal intravascular leukocyte aggregation and clumping often seen in leukemia patients. The brain and lungs are the two most commonly affected organs. This acute syndrome requires aggressive cytoreductive modalities including chemotherapy and/or leukophoresis. It is differentiated from LEUKEMIC INFILTRATION which is a neoplastic process where leukemic cells invade organs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Leukostases; Leukostasis Syndrome; Leukostasis Syndromes; Syndrome, Leukostasis; Syndromes, Leukostasis

Svensk term Leukostas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Leukostases; Leukostasis Syndrome; Leukostasis Syndromes; Syndrome, Leukostasis; Syndromes, Leukostasis
Engelsk term Leukostasis
MESH ID D018921

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.