Levande donatorer (Living Donors)

Levande donatorer

Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.

Förklaring på engelska

Non-cadaveric providers of organs for transplant to related or non-related recipients.

Synonym, svenska: Donatorer, levande

Synonym, engelska: Donors, Living; Donor, Living; Living Donor

Svensk term Levande donatorer
Synonym på svenska Donatorer, levande
Synonym på engelska Donors, Living; Donor, Living; Living Donor
Engelsk term Living Donors
MESH ID D019520

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.