Lewis lungkarcinom (Lewis lung carcinoma)

Lewis lungkarcinom

Ett karcinom som upptäcktes av dr Margaret R. Lewis vid Wistarinstitutet 1951. Tumören utvecklades spontant som ett lungkarcinom hos en C57BL-mus. Den tycks inte vara förbunden med omfattande blödning , och merparten av tumörvävnaden består av en ganska fast, homogen massa.

Förklaring på engelska

A carcinoma discovered by Dr. Margaret R. Lewis of the Wistar Institute in 1951. This tumor originated spontaneously as a carcinoma of the lung of a C57BL mouse. The tumor does not appear to be grossly hemorrhagic and the majority of the tumor tissue is a semifirm homogeneous mass. (From Cancer Chemother Rep 2 1972 Nov;(3)1:325) It is also called 3LL and LLC and is used as a transplantable malignancy.

Synonym, svenska: Lungkarcinom, Lewis

Synonym, engelska: Lewis Lung Carcinoma; Lung Carcinoma, Lewis

Svensk term Lewis lungkarcinom
Synonym på svenska Lungkarcinom, Lewis
Synonym på engelska Lewis Lung Carcinoma; Lung Carcinoma, Lewis
Engelsk term Lewis lung carcinoma
MESH ID D018827

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.