Likstelhet (Rigor Mortis)

Likstelhet

Muskelstelhet som uppstår i kroppen ungefär 4 till 10 timmar efter döden och varar 3 – 4 dagar.

Förklaring på engelska

Muscular rigidity which develops in the cadaver usually from 4 to 10 hours after death and lasts 3 or 4 days.

Synonym, svenska: Rigor mortis

Synonym, engelska: Mortis, Rigor

Svensk term Likstelhet
Synonym på svenska Rigor mortis
Synonym på engelska Mortis, Rigor
Engelsk term Rigor Mortis
MESH ID D012298

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.