Limoniner (Limonins)

Limoniner

En grupp nedbrutna triterpener, där de fyra yttre kolatomerna på C17-sidokedjan avlägsnats och den återstående delen ofta bildar C17-furaner.

Förklaring på engelska

A group of degraded TRITERPENES in which the four terminal carbons of the C17 side chain have been removed, and the remaining portion often forming C17 furans.

Synonym, svenska: Limonoider

Synonym, engelska: Tetranortriterpenoids; Tetranortriterpenoid; Limonoid; Limonoids

Svensk term Limoniner
Synonym på svenska Limonoider
Synonym på engelska Tetranortriterpenoids; Tetranortriterpenoid; Limonoid; Limonoids
Engelsk term Limonins
MESH ID D036701

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.