Lin (Flax)

Lin

Ett växtsläkte (Linum) i familjen Linaceae som odlas för sina fibrers skull (särskilt Linum usitatissimum L.), vilka används vid framställning av linväv/linne. Växterna innehåller en trypsinhämmare, och fröna utgör källan för linolja.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family LINACEAE that is cultivated for its fiber (manufactured into linen cloth). It contains a trypsin inhibitor and the seed is the source of LINSEED OIL.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Flaxs; Flaxseed; Flaxseeds; Linum; Linums; Linseed; Linseeds; Linum usitatissimum; Linum usitatissimums; usitatissimums, Linum

Svensk term Lin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Flaxs; Flaxseed; Flaxseeds; Linum; Linums; Linseed; Linseeds; Linum usitatissimum; Linum usitatissimums; usitatissimums, Linum
Engelsk term Flax
MESH ID D019597

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.