Lineär energiöverföring (Linear Energy Transfer)

Lineär energiöverföring

Graden av energispridning längs en laddad partikels bana. Inom radiobiologi och medicinsk fysik mäts exponeringen i kiloelektronvolt per mikrometer vävnad (keV/mikrometer T).

Förklaring på engelska

Rate of energy dissipation along the path of charged particles. In radiobiology and health physics, exposure is measured in kiloelectron volts per micrometer of tissue (keV/micrometer T).

Synonym, svenska: Energiöverföring, lineär

Synonym, engelska: LET; Energy Transfer, Linear; Transfer, Linear Energy

Svensk term Lineär energiöverföring
Synonym på svenska Energiöverföring, lineär
Synonym på engelska LET; Energy Transfer, Linear; Transfer, Linear Energy
Engelsk term Linear Energy Transfer
MESH ID D018499

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.