Litteraturöversikt som ämne (Review Literature as Topic)

Litteraturöversikt som ämne

Publicerade arbeten som ger en översiktlig granskning av aktuell litteratur inom ett fält. Översiktsartiklar kan täcka ett brett spektrum av ämnesområden på olika nivåer av fullständighet och omfattning, grundade på litteraturanalyser som även kan innehålla forskningsresultat. Översikten kan vara en redovisning av status quo. Begreppet omfattar också översiktsarbeten som litterär form.

Förklaring på engelska

Works about published materials which provide an examination of recent or current literature. These articles can cover a wide range of subject matter at various levels of completeness and comprehensiveness based on analyses of literature that may include research findings. The review may reflect the state of the art and may also include reviews as a literary form.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: State-of-the-Art Review; State of the Art Review; State-of-the-Art Reviews; Review, State-of-the-Art; Reviews, State-of-the-Art; State of the Art Reviews

Svensk term Litteraturöversikt som ämne
Synonym på svenska
Synonym på engelska State-of-the-Art Review; State of the Art Review; State-of-the-Art Reviews; Review, State-of-the-Art; Reviews, State-of-the-Art; State of the Art Reviews
Engelsk term Review Literature as Topic
MESH ID D012196

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.