Liv (Life)

Liv

Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.

Förklaring på engelska

The state that distinguishes organisms from inorganic matter, manifested by growth, metabolism, reproduction, and adaptation. It includes the course of existence, the sum of experiences, the mode of existing, or the fact of being. Over the centuries inquiries into the nature of life have crossed the boundaries from philosophy to biology, forensic medicine, anthropology, etc., in creative as well as scientific literature. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed; Dr. James H. Cassedy, NLM History of Medicine Division)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Liv
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Life
MESH ID D019369

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.