Livmodersövervakning (Uterine Monitoring)

Livmodersövervakning

Mätning eller registrering av sammandragningsaktivitet i livmodermuskeln. Det används för att bestämma utvecklingen av LABOR, OBSTETRIC och bedöma graviditetens status. Det används också i samband med FETAL MONITORING för att bestämma fostrets svar på stress av moderns livmodersammandragningar.

Förklaring på engelska

Measurement or recording of contraction activity of the uterine muscle. It is used to determine progress of LABOR, OBSTETRIC and assess status of pregnancy. It is also used in conjunction with FETAL MONITORING to determine fetal response to stress of maternal uterine contractions.

Synonym, svenska: Tokografi; Tokodynamometri; Tokogram; Värkregistrering; Övervakning av uterus; Övervakning av livmodern

Synonym, engelska: Monitoring, Uterine; Monitorings, Uterine; Uterine Monitorings; Tocodynamometry; Tocography; Tocograms; Tocogram

Svensk term Livmodersövervakning
Synonym på svenska Tokografi; Tokodynamometri; Tokogram; Värkregistrering; Övervakning av uterus; Övervakning av livmodern
Synonym på engelska Monitoring, Uterine; Monitorings, Uterine; Uterine Monitorings; Tocodynamometry; Tocography; Tocograms; Tocogram
Engelsk term Uterine Monitoring
MESH ID D018590

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.