Livsmedelsförpackning (Food Packaging)

Livsmedelsförpackning

Alla typer av behållare, emballage och förpackningsmaterial för livsmedelsråvaror, produkter och drycker, avsedda för såväl transport och lagring som beredning och tillagning, t ex i mikrovågsugn, och som ej kan betraktas som köksredskap.

Förklaring på engelska

Containers, packaging, and packaging materials for processed and raw foods and beverages. It includes packaging intended to be used for storage and also used for preparation of foods such as microwave food containers versus COOKING AND EATING UTENSILS. Packaging materials may be intended for food contact or designated non-contact, for example, shipping containers. FOOD LABELING is also available.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Packaging, Food; Food Containers; Food Container

Svensk term Livsmedelsförpackning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Packaging, Food; Food Containers; Food Container
Engelsk term Food Packaging
MESH ID D018857

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.