Ljudlokalisering (Sound Localization)

Ljudlokalisering

Förmåga att avgöra en ljudkällas position.

Förklaring på engelska

Ability to determine the specific location of a sound source.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Localization, Sound; Localizations, Sound; Sound Localizations; Auditory Localization; Auditory Localizations; Localization, Auditory; Localizations, Auditory

Svensk term Ljudlokalisering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Localization, Sound; Localizations, Sound; Sound Localizations; Auditory Localization; Auditory Localizations; Localization, Auditory; Localizations, Auditory
Engelsk term Sound Localization
MESH ID D013017

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.