Ljudöverkänslighet (Hyperacusis)

Ljudöverkänslighet

En onormalt stegrad känslighet för ljudstyrka vid normala ljudnivåer. Sjukdomar i öronsnäckan, vestibulokoklearnerven eller ansiktsnerverna, samt stigbygelkirurgi eller andra störningar kan förknippas med detta tillstånd.

Förklaring på engelska

An abnormally disproportionate increase in the sensation of loudness in response to auditory stimuli of normal volume. COCHLEAR DISEASES; VESTIBULOCOCHLEAR NERVE DISEASES; FACIAL NERVE DISEASES; STAPES SURGERY; and other disorders may be associated with this condition.

Synonym, svenska: Hyperakusi; Fonofobi; Auditiv hyperestesi; Rädsla för höga ljud

Synonym, engelska: Hyperacuses; Loudness Recruitment; Loudness Recruitments; Hyperacusia; Hyperacusias; Loudness Perception Disturbances; Disturbance, Loudness Perception; Disturbances, Loudness Perception; Loudness Perception Disturbance; Perception Disturbance, Loudness; Perception Disturbances, Loudness; Recruitment, Loudness; Phonophobia; Phonophobias; Auditory Hyperesthesia; Auditory Hyperesthesias; Hyperesthesia, Auditory; Hyperesthesias, Auditory

Svensk term Ljudöverkänslighet
Synonym på svenska Hyperakusi; Fonofobi; Auditiv hyperestesi; Rädsla för höga ljud
Synonym på engelska Hyperacuses; Loudness Recruitment; Loudness Recruitments; Hyperacusia; Hyperacusias; Loudness Perception Disturbances; Disturbance, Loudness Perception; Disturbances, Loudness Perception; Loudness Perception Disturbance; Perception Disturbance, Loudness; Perception Disturbances, Loudness; Recruitment, Loudness; Phonophobia; Phonophobias; Auditory Hyperesthesia; Auditory Hyperesthesias; Hyperesthesia, Auditory; Hyperesthesias, Auditory
Engelsk term Hyperacusis
MESH ID D012001

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.