Ljudspektrografi (Sound Spectrography)

Ljudspektrografi

Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.

Förklaring på engelska

The graphic registration of the frequency and intensity of sounds, such as speech, infant crying, and animal vocalizations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Spectrography, Sound; Sonography, Sound; Sonographies, Sound; Sound Sonographies; Sound Sonography; Sonography, Speech; Speech Sonography

Svensk term Ljudspektrografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Spectrography, Sound; Sonography, Sound; Sonographies, Sound; Sound Sonographies; Sound Sonography; Sonography, Speech; Speech Sonography
Engelsk term Sound Spectrography
MESH ID D013018

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.